Huisregels

Om het gezellig te houden

Zo blijft Belcrum Beach een veilig en supergezellig strand:

Betreden van het terrein op eigen risico.

Wees zuinig op onze medewerkers: ze staan hier geheel vrijwillig en moeten nog langer mee.

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van minderjarigen  onder zijn/haar begeleiding: bij gebrek aan een baywatch, let zelf goed op je kroost.

Het is niet toegestaan in de Mark te zwemmen: afkoelen kan onder ons fonteintje midden op het strand.

Geen honden op het strand: hoe lief en zindelijk je hondje ook is, Belcum Beach is voor tweevoeters.

Gooi afval in de afvalbakken en peuken in de asbak: verbale en fysieke agressie, overlast en humeurigheid mogen bij het restafval.

Geen glaswerk, geluidsapparatuur, scherpe voorwerpen, eigen drank of eten meenemen: sponsor Belcrum Beach aan de bar en laat je koelbox thuis.

Gebruik en/of handel van drugs op het strand is niet toegestaan.

Belcrum Beach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen,beschadiging of diefstal van eigendommen van bezoekers.

Bezoekers die schade toebrengen aan de materialen van Belcrum Beach worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit reparatie en/of vervanging hiervan.

© Copyright 2024 alle rechten voorbehouden