PANO 20140902 160006

De eerste 12 foto’s zijn langs het strand geplaatst. Vanaf 11 september staat alles en vaart de pendelboot tussen Belcrum Beach en het Chassépark met daarbij de expositie die alleen vanaf een boot te zien is.