We hebben € 479,40 op onze rekening gestort gekregen!
Rabobank en iedereen die op ons gestemd heeft bedankt!
Binnenkort overleg over wat we er mee gaan doen. Wordt vervolgd.